Firmaya Özel İş Elbiseleri Üretiyoruz!

İş Kıyafetleri Zimmet Tutanağı

İş Kıyafetleri Zimmet Tutanağı

Firmaların çalışanlarına vermek durumunda olduğu iş kıyafetleri, iş yerinin demirbaşı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla işletme demirbaşları için yapılan muhasebe işlemleri, iş elbiseleri için de yapılmaktadır ve bu işlemlerin arasında zimmet tutanağı da bulunmaktadır.

Zimmet Tutanağı Nedir?

Zimmet tutanağı, işletme demirbaşlarından birinin bir çalışana teslim edildiğini gösteren kayıttır. İş elbiseleri, çalışanların üzerine zimmetlidir. Bu elbiselerin kaybedilmesi ya da işten ayrılırken işletmeye teslim edilmemesi halinde, işletmenin birtakım yaptırımlar uygulamaya hakkı bulunmaktadır. İş elbiseleri zimmet tutanağı, bazı muhasebe kayıtlarında da kullanılır. Örneğin, bu elbiselerin yıpranma payı için amortisman ayrılması ve vergiden düşülmesi sırasında bu elbiselerin hala kullanımda olduğunun ispatlanması için zimmet tutanağına ihtiyaç vardır.

Zimmet Tutanağında Hangi Bilgiler Yer Alır

İş kıyafetileri zimmet tutanağı hazırlanırken belgede özellikle vurgulanması gereken bazı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre iş elbisesi, hangi çalışana hangi görevde kullanılması için teslim ediliyorsa bu, belirtilmelidir. Çalışanın adı ve soyadı, firmada hangi pozisyonda görev aldığı gibi bilgilerin yanı sıra, iş elbisesinin niteliklerinden de açıkça bahsedilmelidir. Elbisenin türü, rengi, kumaşı, hangi aksesuarlara sahip olduğu gibi bilgiler, zimmet tutanağı için önemlidir.

Örneğin iş elbisesi ile birlikte baret veya gaz maskesi verildiyse bunların da zimmet tutanağına kaydedilmesi gerekir. Verilen bu kıyafetlerin, işten ayrılma esnasına işletmeye teslim edileceği belirtilerek, tutanak çalışan tarafından imzalanır. Firmamız MYB, işletmenizde ihtiyaç duyacağınız her türlü iş kıyafetinin teminini sağlamaktadır.

  • Mesut BOLAT

    Mesut BOLAT B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

    İş güvenliği uzmanı olarak kariyer yaparak B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı unvanını almıştır. Sektörde birçok firmaya hizmetler sunarak aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği alanına yenilikler getirmiştir.

Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız